Case studies

SCA Logistics Sundsvall

SCA logo

Citat

”Both safety and quality are highly important in our freight operations [...] This is a simple way of making the information available to drivers who were previously difficult to reach. The result is quality-assured logistics with on time deliveries and minimal risk of damage.”
Christian Johansson Business Developer SCA Logistics
LUPNUMBER
www.lupnumber.com/39359

Utmaning

SCA Logistics hade problem med att nå ut med information till lastbilschaufförer för att säkerställa att deras leveranser lastades korrekt och tidseffektivt. De hade också utmaningar med att lastbilschaufförerna av många nationaliteter saknade språkkunskaperna, något som försvårade kommunikationen betydligt.

Lösning

LUP granskade och kartlade de befintliga rutinerna för utlastning på platsen och hur man kunde förhindra problemområden som brukade uppstå. Efter det sammanställdes platsens säkerhets- och lastningsinstruktioner i ett LUP-nummer.

Resultat

SCA Logistics har nu all information som lastbilschaufförer behöver ta del av samlat i ett LUP-nummer. Med detta LUP-nummer kan de skicka ut information i förväg till transportföretagen och vid språkproblem på plats kan de kommunicera via LUP-numret.

Om SCA

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag där SCA Logistics tillhandahåller omfattande sjö- och landtransporter inom Europa och andra globala marknader. SCA Logistics Sundsvall strävar efter säkerhet och effektivitet i sina lastningsflöden.

Södra Cell Mönsterås

Södra Cell logo

Citat

”Vid Södra Cell Mönsterås försöker vi verkligen att göra varje del av vår verksamhet säker och effektiv. Tidigare hade vi upprepade problem med att lastbilsförare inte uppförde sig i enlighet med våra säkerhetsregler. Tidigare hade vi tryckta instruktioner för förarna att läsa men många hade problem att ta till sig instruktionerna. Vi bestämde oss för att installera LUPNUMBER. Vi skickar vårt LUP-nummer till transportföretagen och vi använder incheckningssystemet där förarna checkar in på en dator och går igenom en säkerhetsgenomgång. Det tog oss en månad eller så för att komma igång med systemet och nu fungerar det mycket bra. Vi är väldigt nöjda med LUP Technologies då de på ett engagerat sätt hjälper oss att lösa våra problem.”
Ulf Roback Logistikchef Södra Cell Mönsterås
LUPNUMBER
www.lupnumber.com/30357

Utmaning

Södra cell ville göra det enklare för chaufförerna att ta till sig information och se till att de tagit del av säkerhetsreglerna. De önskade dessutom att öka sin compliance och effektivisera mottagandet av lastbilar.

Lösning

LUP granskade och kartlade rutinerna och säkerhetsreglerna på platsen samt gjorde om dem till lättförstådda instruktioner för chaufförerna. Därefter levererade och installerade LUP ett skräddarsytt incheckningssystem för lastbilschaufförer med instruktionerna om platsen.

Resultat

På plats i receptionen finns nu två incheckningsterminaler där lastbilschaufförerna av många olika nationaliteter kan få ta del av lastingsrutinerna på sitt eget språk. Med detta garanteras att chaufförerna har läst instruktionerna och godkänt att de har förstått dem.

Om Södra

Södra är Sveriges största skogsägarförening och Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom koncernen och en utav världens största producenter av pappersmassa från barrved. Södra arbetar hårt för att deras massa ska leva upp till kundens krav och höga förväntningar.

Balco

Balco logo

Citat

”We want the truck handling to be as smooth as possible. If we are increasing our volumes as planned I need to know that everything is working, the transports are extremely important for our business. And of course I want us to follow all laws and regulations.”
Peter Ljung Logistikchef Balco AB
LUPNUMBER
www.lupnumber.com/60213

Utmaning

Balco ville ha möjligheten att utöka sin produktion och var då tvungna att standardisera och utveckla sina lastningsrutiner. Dessutom behövde de ha ett större språkstöd för att kunna hantera en växande marknad med många utländska förare för se till att information skulle kunna bli förstådd. Målsättningen var tydlig: minimera risken för arbetsplatsolyckor och samtidigt effektivisera lasthanteringen.

Lösning

LUP hjälpte Balco att utveckla en standard för hur lastningen borde ske så att de skulle kunna hantera att en större kapacitet. För detta behövdes en noggrann kartläggning av de befintliga rutiner över vad som saknades och identifiera vilka riskmoment som fanns under lastning.

Resultat

Balco har nu ett LUP-nummer med tydliga instruktioner som är tillgängliga på ett flertal språk. Utöver detta har rutinerna på platsen uppdaterats och blivit mer anpassade för att klara en större lastningskapacitet utan att några investeringar behövts i form av personal eller nya terminaler.

Om Balco

Balco är den ledande utvecklaren av inglasade och öppna balkonger i Europa. Deras kompetens spänner över hela processen från konstruktion till produktion och montering / installation. Det internationella huvudkontoret ligger i Växjö, där all utveckling, konstruktion och tillverkning sker.

Vad behöver du hjälp med?

Kontakta oss!