Ovako Smedjebacken

  • Адрес: Smedjegatan, 707 80 Smedjebacken
  • Работно време: 06:00-19:00
  • Контакти:

Координати: 60.1375945, 15.4092264

Преглед

Добре дошли в Ovako Smedjebacken! Работното ни време е 06.00-19.00 ч. понеделник-четвъртък, 06.00-14.00 ч. петък.

ПРИСТИГАНЕ

След като пристигнете, паркирайте на портала, обозначен със знаците „Стоп“, и съобщете за пристигането си на прозореца за приемане до будката.

Паркирайте камиона на подходящо място и влезте в будката. Регистрирайте се в компютъра и се запознайте с указанията за безопасност.

БЕЗОПАСНОСТ

Пушенето е забранено, освен на определените за това места. Пренощуването на обекта е забранено. Забранено е двигателят да се оставя да работи празен ход! Скоростта е ограничена до 30 км/ч.

Задължителните лични предпазни средства включват предпазни каски, защитни обувки, ръкавици и защитни очила. Винаги носете светлоотразително облекло! Товаренето е забранено, ако не носите тези лични предпазни средства.

РЕГИСТРАЦИЯ

Пресечете релсите и влезте през вратата, обозначена с надпис „Диспечерски офис“.

След като влезете през вратата, отидете до товарния офис. Там трябва да предадете на служителите разпечатката и да извършите процедурата по товарете, за да Ви бъде определена рампа.

Придвижете с камиона до определената рампа и изчакайте да се освободи време за достъп. Ако е заето, трябва да изчакате отвън. Уверете се, че спазвате минимална дистанция от 2,5 метра до релсите. За да влезете до рампи 5 и 6, трябва да придвижите камиона на заден ход.

ПОДГОТОВКА ЗА ТОВАРЕНЕ

Паркирайте камиона в халето и отворете ремаркето. Трябва да отворите покрива и задната част, както и дългата страна към оператора на подемника.

Поставете дървените талпи на равни разстояния по пода на ремаркето, за да можете да разположите товара върху тях. 

Поръчка с приоритет за натоварване

Приоритет 1 Експресни пратки: товари, поръчани от Ovako като „Спешни“ пратки, които трябва да бъдат натоварени възможно най-бързо, за да бъдат доставени своевременно.

Приоритет 2 Пратки, които имат очаквано време на тръгване (ETD) (очакван час на пристигане, за да бъдат взети) се обявяват в системата за управление на транспорта (TMS) на Ovako поне един ден преди натоварването. Колкото по-близо до предварително обявеното очаквано време на тръгване (дд:чч:мм) пристига камионът, толкова по-голям е приоритетът.

Приоритет 3 Пратки, които имат очаквано време на тръгване, обявено в системата за управление на транспорта (TMS) на Ovako, което е изпратено или променено през същия ден съгласно зададеното в очакваното време на тръгване.

Приоритет 4 Пратки, които не са обявени в системата за управление на транспорта (TMS) на Ovako или пристигат в друг ден, различен от предварително обявения, ще бъдат натоварени, когато е възможно.

ТОВАРЕНЕ

Трябва да участвате активно в товаренето и да указвате как да бъде разположен товарът. Използвайте езика на тялото и устни указания, за да насочвате оператора на подемника.

Важно е да спазване правилото за 1: 1. Разположете се на същото разстояние от товара като разстоянието, на което товарът се намира от пода.

Уверете се, че товарът е правилно разположен, така че веригите да могат да се свалят свободно и лесно

След като поставите товара, трябва да го откачите от веригите.

Поставете веригите в сивите сандъци, освен ако не Ви инструктират друго. 

УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРА

След като товаренето завърши, напуснете товарното хале и паркирайте на подходящо място, където да укрепите товара.

Върнете се в товарния офис, за да получите транспортните документ.

ИЗХОД

Излезте през портала, през който сте влезли. Паркирайте камиона на кантара, докато предавате транспортните документа на персонала до прозореца за приемане.

Благодарим Ви, че спазвате правилата ни за безопасност! Шофирайте внимателно и Ви очакваме отново в Ovako Smedjebacken!