SCA Logistics AB

LUP #39359

  • Adress: Sjöfartsvägen 7, 856 34 Sundsvall
  • Öppettider: 07:00-16:00
  • Kontakt: 060-19 35 00

Koordinater: 62.4091784, 17.3840188

Översikt

Välkommen till SCA Logistics AB Sundsvallsterminalen. För att hitta hit, följ skyltning mot "Tunadalshamnen". Öppettider Mån-Fre 07:00-16:00.

OBS! Ingen parkering för att stå över natten i området runt terminalen är tillåten.

Gate Check-in

Använd filen längst till höger. Visa ditt bokningsnummer i vakten, ex 185588-001. OBS! Utan korrekt bokningsnummer blir du inte insläppt på anläggningen.

Kör sen till uppställningsplats.

Säkerhet

Varselklädsel måste ALLTID användas! Rökning är förbjuden på området förutom på anvisad plats. Tomgångskörning är förbjuden.

Lastningsrutiner

Sopa rent flaket. Lastutrymmet kommer att inspekteras! Vårt papper är en känslig produkt, du måste sopa mycket noga. All utrustning finns i den blå containern vid uppställningsplatsen.

Gå till kontoret för fraktdokument och uppge ditt lastreferensnummer så kommer det att komma en inspektör. Här hämtar du också fraktdokumenten efter att du har lastat.

Om lastutrymmet är i dåligt skick kommer lastbilen att avvisas. Försäkra dig om att du har tillräckligt många kantskydd och att de är av godkänd typ. Fråga inspektören om du är osäker! Efter inspektion ska golvpappret rullas ut på flaket, en truck kommer att leda dig in i magasinet.

Håll ögonkontakt med truckchauffören under lastning. Under lastning får du aldrig gå bakom rullarna! Säkra lasten efter att rullarna har placerats på flaket. Använd inte hävstång för att lastsäkra!

Kör ut samma väg som du kom. Glöm inte att hämta dina frakthandlingar på kontoret!

Kör försiktigt, välkommen åter!