facebook trigger
Logga in

FAQ

Nedan finner ni en lista på de vanligaste frågorna som ställs.

KONTAKTA OSS

Frågor kring företaget

LUP är en förkortning för antingen företaget LUP Technologies eller produkten LUPNUMBER®.
LUPNUMBER® är ett terminalsystem som hjälper dig att nå ut med dina anläggningsrutiner till transportföretagen och de enskilda lastbilschaufförerna. Då uppfyller du lagkraven och får en säkrare, smartare anläggningslogistik

Frågor kring chaufförer

Perfekt för er då LUP-nummer är väldigt bra då man behöver instruera externa chaufförer och samtidigt vara säker på att leva upp till lagstadgade krav på arbetsmiljö och säkerhet.
LUP-numret kan kommuniceras tillsammans med er fraktbokning som en textsträng i ert bokningssystem. Det kan också kommuniceras via SMS som en länk. Då når det transportföretagets chaufförer innan de kommer till er. På plats hos er har de möjlighet att checka in på en LUPNUMBER® incheckningsterminal. Via våra samarbeten med stora transportföretag som Begoma, DSV, LKW Walter, Freja m.fl. informerar vi vilka företag som använder LUPNUMBER®.
Informationen på ett LUP-nummer är efterfrågad av chaufförer, det är information de behöver känna till. LUPNUMBER® utgår från flera parters behov och är användbart för alla parter i den logistiska kedjan.
Ett LUP-nummer kan skickas som en del av adressen med fraktsedeln eller förmedlas via e-post eller sms. Det kan också visas av grindvakten eller andra på plats.
LUP-nummer fungerar på alla enheter med internetuppkoppling och finns på flera olika språk.
40-50% har smartphone och antalet stiger. Det är dock inte alla som har mobildata i Sverige men många kopplar upp sig via wifi på vägkrogar och andra platser med internettillgång. Många chaufförer har alltså redan tagit till sig informationen före de checkar in på den LUPNUMBER® incheckningsterminal som finns på anläggningen.

Frågor kring produkten

Att skapa ett LUP-nummer är ett projekt där vi tar ett helhetsansvar. Vi går tillsammans med er igenom informationen om er plats och skapar ert LUP-nummer. Det är sedan enkelt att uppdatera informationen själv vid behov.
Då ett LUP-nummer alltid nås genom en kort webbadress så kan LUP-nummer integreras i alla system som skickar någon form av textmeddelanden. Ett LUP-nummer kan t.o.m. integreras med skyltar och fraktsedlar.
Det är utmärkt att ni uppmärksammat behovet att kommunicera information rörande säkerhet, effektivitet och kvalitet för er godshantering. Vi uppmuntrar er att förtydliga era rutiner och göra dem mer lättillgängliga. Att ladda upp rutinerna på er hemsida är ett bra första steg, hör av er till er IT-avdelning för att höra med dem hur du gör för att redigera er företagshemsida. När ni sen vill förbättra era rutiner och göra dem sökbara och tillföra språkstöd kan ni med fördel tala med oss. Som första steg kan ni ringa oss för ett förutsättningslöst samtal vilka första steg som är bäst för er.
LUP-nummer har språkstöd för alla vanligt förekommande språk. Det underlättar arbetet med att kommunicera ut information till utländska chaufförer.
Några av de största industriföretagen i Sverige är kunder till LUP och ett antal mindre företag också. Våra viktigaste referenser finns på hemsidan.
Prismodellen bygger på vilken användning ni behöver och är skalbar för att passa både små och stora verksamheter. Utgångspunkten för prismodellen är en prenumerationsmodell där underhåll och uppdateringar ingår.
LUPNUMBER® kan ge en tydlig vägbeskrivning till transportföretaget och den enskilde lastbilschauffören men LUPNUMBER® är naturligtvis mycket mer än det. LUPNUMBER® är ett terminalsystem som hjälper dig att nå ut med dina anläggningsrutiner till transportföretagen och de enskilda lastbilschaufförerna. Då uppfyller du lagkraven och får en säkrare, smartare anläggningslogistik.
Vårt standarderbjudande innefattar en uppsättning av era första LUP-nummer samt inloggningsuppgifter till ett gränssnitt där ni kan administrera era LUP-nummer.
Det LUP-nummer är bra på är att på ett enkelt sätt förmedla information via en kort webbadress. Informationen kan enkelt uppdateras via en inloggning på webben. Om ni har ett behov av att kommunicera med andra än lastbilschaufförer går det alldeles utmärkt.
Informationen på ett LUP-nummer kan på ett lätt sätt uppdateras vid behov via er inloggning på webben. Ni kan själva administrera informationen, men om ni behöver hjälp kan vi naturligtvis göra uppdateringar åt er.
Det är mycket roligt att höra att ni också blickar framåt! Finns det en specifik funktion ni saknar? Vi är alltid lyhörda för behov som ni upplever som vi inte känner till ännu. Vi utvecklar kontinuerligt fler tilläggstjänster som kan integreras direkt i LUPNUMBER®. Efterfrågan på våra tjänster har ökat de senaste åren och vi har expanderat verksamheten. Vår långsiktiga vision är att skapa en ny informationsstandard för hur lastbilar kör.
Vi ser tillsammans med er på vilka förutsättningar ni har och hur vi på bästa sätt kan lösa era problem. Utifrån detta föreslår vi hur ert LUP-nummer ska vara utformat och hur många ni har behov av. Utgångspunkten är att en plats har ett LUP-nummer men beroende på komplexitet kan vi tillsammans hitta en lösning som passar er.
Det är svårt att säga exakt eftersom siffran ökar varje dag. Du kan se goda exempel på startsidan lupnumber.com
LUPNUMBER® är ett sätt att kommunicera platsinformation rörande er plats till transportföretagen. En tydlig utgångspunkt för all logistik när gods lastas och lossas är att det enligt arbetsmiljölagen är platsägaren som ansvarar för säkerheten. Dessutom ska naturligtvis arbetet gå snabbt och smidigt. Därför har vi utvecklat LUPNUMBER®.

Övriga frågor

Det kan också vara så att dimensioneringen av er timmerplan är felaktig. När vi skapar en platsinstruktion på ert LUP-nummer går vi tillsammans igenom er plats. Ofta kan man i samband med denna genomgång upptäcka möjliga förbättringsåtgärder eller områden att titta närmare på. Vi kan dels hjälpa er själv men om ni behöver experthjälp inom något särskilt området jobbar vi med partners som kan fördjupa sig i er problemställning.
Den enskilde lastbilschauffören tar del av den information som finns på ert LUP-nummer. Den som råder över ett arbetsställe har ett samordningsansvar för arbetsmiljön där och är ansvarig att informera egen personal men också extern personal om rutiner och regler. LUPNUMBER® hjälper er med denna aspekt. LUPNUMBER® får också positiva effektivitetshöjande aspekter för hela logistikkedjan. Inte minst ger LUP-nummer en effektivare hantering på er plats vilket gör er verksamhet mer effektiv. Detta är uppskattat av både transportföretagen och deras chaufförer.
Vi har en nära dialog med de stora aktörerna i transportbranschen i alla led. Vi informerar transportföretagen om vilka företag som använder LUPNUMBER®. Som LUPNUMBER® är utformat kan ni smidigt förmedla informationen via fraktsedlar, e-post och sms och de stora transportbolagen uppskattar detta sätt att förmedla viktig platsinformation och säkerhetsrutiner.